Hệ thống bán lẻ điện thoại di động, smartphone, máy tính bảng, tablet, laptop, phụ kiện

cart

Bảng giá

Cập nhật bản giá iPhone, iPad, Apple Watch mới nhất 8h Sáng tại Thế Giới Apple

Bảng cập nhật giá iPhone đầy đủ các dòng có tại Thế Giới Apple từ những model cũ nhất đến model mới nhất iPhone 12 vừa được ra mắt.

Bảng giá iPhone đầy đủ nhất

Điện thoại iPhone đã không còn quá xa lạ đối với mọi người khi hiện mà hiện tại tất cả những thiết kế, lẫn công nghệ từ điện thoại iPhone đều là tiêu chuẩn để các hãng khác đi theo.

Thế Giới Apple có đầy đủ tất cả mẫu mã sản xuất, xuất sứ và màu sắc cho bạn có thể nắm bắt được bảng giá iPhone siêu chuẩn đang có mặt tại Thế Giới Apple.

iPhone 12 Pro Max 128GB 

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 12 Pro Max 128GB BLUEChưa Active1 simLL/A

26.500.000

Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 128GB GOLDChưa Active1 simLL/A26.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 128GB GRAYChưa Active1 simLL/A26.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 128GB SILVERChưa Active1 simLL/A26.500.000Fullbox pk zin máy
 
iPhone 12 Pro Max 128GB BLUEChưa Active1 simVN/A28.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 128GB GOLDChưa Active1 simVN/A28.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 128GB GRAYChưa Active1 simVN/A28.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 128GB SILVERChưa Active1 simVN/A28.800.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 12 Pro Max 256GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
      
iPhone 12 Pro Max 256GB BLUE Chưa Active1 simLL/A28.600.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 256GB GOLDChưa Active1 simLL/A28.600.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 256GB GRAYChưa Active1 simLL/A28.600.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 256GB SILVERChưa Active1 simLL/A28.600.000Fullbox pk zin máy
 
iPhone 12 Pro Max 256GB BLUEChưa Active1 simVN/A31.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 256GB GOLDChưa Active1 simVN/A31.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 256GB GRAYChưa Active1 simVN/A31.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 256GB SILVERChưa Active1 simVN/A31.800.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 12 Pro Max 512GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 12 Pro Max 512GB BLUEChưa Active1 simLL/A33.300.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 512GB GOLDChưa Active1 simLL/A33.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 512GB GRAYChưa Active1 simLL/A33.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro Max 512GB SILVERChưa Active1 simLL/A33.000.000Fullbox pk zin máy
 
      

iPhone 12 Pro 128GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 12 Pro 128GB BLUEChưa Active1 simLL/A24.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 128GB GOLDChưa Active1 simLL/A24.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 128GB GRAYChưa Active1 simLL/A24.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 128GB SILVERChưa Active1 simLL/A24.000.000Fullbox pk zin máy
     
 
iPhone 12 Pro 128GB BLUEChưa Active1 simVN/A26.600.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 128GB GOLDChưa Active1 simVN/A26.600.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 128GB GRAYChưa Active1 simVN/A26.600.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 128GB SILVERChưa Active1 simVN/A26.600.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 12 Pro 256GB 

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 12 Pro 256GB BLUEChưa Active1 simLL/A26.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 256GB GOLD Chưa Active1 simLL/A26.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 256GB GRAYChưa Active1 simLL/A26.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 256GB SILVEChưa Active1 simLL/A26.500.000Fullbox pk zin máy
 
      
iPhone 12 Pro 256GB BLUEChưa Active1 simVN/A29.300.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 256GB GOLDChưa Active1 simVN/A29.300.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 256GB GRAYChưa Active1 simVN/A29.300.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 256GB SILVERChưa Active1 simVN/A29.300.000Fullbox pk zin máy
 

 

iPhone 12 Pro 512GB 

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú

iPhone 12 Pro 512GB BLUE

Chưa Active1 simLL/A31.000.000Fullbox pk zin máy
iiPhone 12 Pro 512GB GOLDChưa Active1 simLL/A31.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 512GB GRAYChưa Active1 simLL/A31.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Pro 512GB SILVERChưa Active1 simLL/A31.000.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 12 64GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 12 64GB BLUEChưa Active1 simLL/A19.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 64GB GREENChưa Active1 simLL/A20.300.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 64GB REDChưa Active1 simLL/A19.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 64GB BLACKChưa Active1 simLL/A19.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 64GB WHITEChưa Active1 simLL/A19.900.000Fullbox pk zin máy
 
    

 

iPhone 12 128GB 

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
      
 
iPhone 12 128GB BLUEChưa Active1 simLL/A21.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 128GB GREENChưa Active1 simLL/A21.200.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 128GB REDChưa Active1 simLL/A21.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 128GB BLACKChưa Active1 simLL/A21.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 128GB WHITEChưa Active1 simLL/A21.000.000Fullbox pk zin máy
 
      

 

iPhone 12 256GB 

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 12 256GB BLUEChưa Active1 simLL/A23.400.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 256GB GREENChưa Active1 simLL/A23.600.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 256GB REDChưa Active1 simLL/A23.400.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 256GB BLACKChưa Active1 simLL/A23.400.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 256GB WHITEChưa Active1 simLL/A23.400.000Fullbox pk zin máy
 
      

 

iPhone 12 Mini

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 12 Mini 64GB BLUEChưa Active1 simLL/A17.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 64GB GREENChưa Active1 simLL/A17.200.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 64GB REDChưa Active1 simLL/A17.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 64GB BLACKChưa Active1 simLL/A17.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 64GB WHITEChưa Active1 simLL/A17.000.000Fullbox pk zin máy
 
iPhone 12 Mini 128GB BLUEChưa Active1 simLL/A18.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 128GB GREENChưa Active1 simLL/A18.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 128GB REDChưa Active1 simLL/A18.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 128GB BLACKChưa Active1 simLL/A18.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 128GB WHITEChưa Active1 simLL/A18.800.000Fullbox pk zin máy
 
iPhone 12 Mini 256GB BLUEChưa Active1 simLL/A20.200.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 256GB GREENChưa Active1 simLL/A20.200.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 256GB REDChưa Active1 simLL/A20.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 256GB BLACKChưa Active1 simLL/A20.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 12 Mini 256GB WHITEChưa Active1 simLL/A20.200.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 11 64GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 64GB XANHChưa Active1 simLL/A15.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 64GB TÍMChưa Active1 simLL/A15.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 64GB REDChưa Active1 simLL/A15.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 64GB BLACKChưa Active1 simLL/A15.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 64GB SILVERChưa Active1 simLL/A15.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 64GB YELLOWChưa Active1 simLL/A15.500.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 11 128GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 128GB XANHChưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 128GB TÍMChưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 128GB REDChưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 128GB BLACKChưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 128GB SILVERChưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 128GB YELLOWChưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 11 256GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 256GB XANHChưa Active1 simLL/A18.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 256GB TÍMChưa Active1 simLL/A18.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 256GB REDChưa Active1 simLL/A18.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 256GB BLACKChưa Active1 simLL/A18.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 256GB SILVERChưa Active1 simLL/A18.900.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 256GB YELLOWChưa Active1 simLL/A18.900.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 11 Pro 64GB 

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 Pro 64GB XANHChưa Active1 simLL/A19.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 64GB GOLDChưa Active1 simLL/A19.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 64GB GRAYChưa active1 simLL/A19.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 64GB SILVERChưa Active1 simLL/A19.800.000Fullbox pk zin máy
 

 

iPhone 11 Pro 256GB c5

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 Pro 256gb XANHChưa Active1 simLL/A22.400.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 256gb GOLDChưa Active1 simLL/A22.400.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 256gb GRAYChưa Active1 simLL/A22.400.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro256gb SILVERChưa Active1 simLL/A22.400.000Fullbox pk zin máy
 
      

 

iPhone 11 Pro 512GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 Pro 512gb XANHChưa Active1 simLL/A23.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 512gb GOLDChưa Active1 simLL/A23.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 512gb GRAYChưa Active1 simLL/A23.800 000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro 512gb SILVERChưa Active1 simLL/A23.800.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 11 Pro Max 64GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 Pro Max 64GB XANHChưa Active1 simLL/A24.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 64GB GOLDChưa Active1 simLL/A24.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 64GB GRAYChưa Active1 simLL/A24.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 64GB SILVERChưa Active1 simLL/A24.200.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 11 Pro Max 256GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 Pro Max 256GB XANHChưa Active1 simLL/A25.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 256GB GOLDChưa Active1 simLL/A26.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 256GB GRAYChưa Active1 simLL/A25.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 256GB SILVERChưa Active1 simLL/A25.800.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone 11 Pro Max 512GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone 11 Pro Max 512GB XANHChưa Active1 simLL/A27.400.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 512GB GOLDChưa Active1 simLL/A27.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 512GB GRAYChưa Active1 simLL/A27.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone 11 Pro Max 512GB SILVERChưa Active1 simLL/A27.200.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone SE (2020)

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone SE 64GB REDChưa Active1 simLL/A10.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone SE 64GB BLACK Active H nay1 simLL/A10.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone SE 64GB SILVERChưa Active1 simLL/A10.500.000Fullbox pk zin máy
 
      

 

 

 

iPhone XR 64GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone XR 64GB WHITEChưa Active1 simLL/A12.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 64GB BLACKChưa Active1 simLL/A12.300.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 64GB Blue SkyChưa Active1 simLL/A13.100.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 64GB YELLOWChưa Active1 simLL/A12.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 64GB CoralChưa Active1 simLL/A13.100.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 64GB REDChưa Active1 simLL/A12.800.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XR 128GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone XR 128GB WHITEChưa Active1 simLL/A13.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 128GB BLACKChưa Active1 simLL/A13.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 128GB Blue Sky Active H nay1 simLL/A14.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 128GB YELLOWChưa Active1 simLL/A13.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 128GB CoralChưa Active1 simLL/A13.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 128GB REDChưa Active1 simLL/A13.500.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XR 256GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone XR 256GB WHITEChưa Active1 simLL/A15.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 256GB BLACKChưa Active1 simLL/A15.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 256GB Blue SkyChưa Active1 simLL/A15.300.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 256GB YELLOWChưa Active1 simLL/A15.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 256GB CoralChưa Active1 simLL/A15.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XR 256GB REDChưa Active1 simLL/A15.000.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XS 64GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone XS 64GB GOLDChưa Active1 simLL/A14.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone XS 64GB SILVERChưa Active1 simLL/A14.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XS 64GB GRAYChưa Active1 simLL/A14.500.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XS 256GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone XS 256GB GOLDChưa Active1 simLL/A15.200.000Fullbox pk zin máy
iPhone XS 256GB SILVERChưa Active1 simLL/A15.800.000Fullbox pk zin máy
iPhone XS 256GB GRAYChưa Active1 simLL/A15.400.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XS 512GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú
iPhone XS 512GB GOLD

 Chưa Active

1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy
iPhone XS 512GB SILVERChưa Active1 simLL/A16.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XS 512GB GRAYChưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XS Max 64GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú

iPhone XS Max 64GB GOLD

Chưa Active1 simLL/A16.500.000Fullbox pk zin máy

iPhone XS Max 64GB SILVER

Chưa Active1 simLL/A16.000.000Fullbox pk zin máy
iPhone XS Max 64GB GRAYChưa Active1 simLL/A16.000.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XS Max 256GB

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú

iPhone XS Max 256GB GOLD

Chưa Active1 simLL/A17.500.000Fullbox pk zin máy

iPhone XS Max 256GB SILVER

 Chưa Active1 simLL/A17.000.000Fullbox pk zin máy

iPhone XS Max 256GB GRAY

Chưa Active1 simLL/A17.000.000Fullbox pk zin máy

 

iPhone XS Max 512GB 

TÊN SẢN PHẨMActiveSimĐơn GiáGhi Chú

iPhone XS Max 512GB GOLD

Chưa Active1 simLL/A18.500.000Fullbox pk zin máy

iPhone XS Max 512GB GRAY

Chưa Active1 simLL/A18.000.000Fullbox pk zin máy

iPhone XS Max 512GB SILVER

Chưa Active1 simLL/A18.000.000Fullbox pk zin máy

 

Copyright © 2021.thegioiapple.net. All Rights Reserved fuvico.com.vn

Đang xử lý